Massieve houtbouw CLT - Timber Projects - Genval
Massieve houtbouw in Genval
Massief houtbouw clt - Timber Projects houten tuinconstructies voor particulieren, architecten, projectontwikkelaars of aannemers.
Massieve houtbouw in Genval
Massieve houtbouw CLT Putte - Timber Projects
Massieve houtbouw in Putte

Massiefhoutbouw genval en massiefhoutbouw putte

Bij Timberprojects kunnen zowel pariculieren als projectontwikkelaars, aannemers en architecten terecht voor het leveren en plaatsen van woningen, bijgebouwen,structuur elementen,lignature elementen, carports,… in massieve houtbouw panelen of ook gekend als cross laminated timber CLT.

We lichten graag even toe waar u voor kiest wanneer u besluit te bouwen met CLT.
Clt of cross laminated timber panelen zjin opgebouwd uit kruiselings gelijmde houten lagen. Deze samenstelling geeft enorm veel sterkte aan het paneel, het zorgt voor een goede luchtdichtheid en heeft zeer goed isolerende eigenschappen.

U kiest voor ecologie en duurzaamheid. De CLT panelen worden vervaardigd met FSC gekeurd hout. Dit wil zeggen dat het bos waar het hout vandaan komt goed beheerd wordt. Dit maakt dat ook toekomstige generaties nog gebruik zullen kunnen maken van deze grondstof. Bovendien komt de Co2 die opgeslagen zit in het hout bij het vervaardigen van de panelen niet vrij. Bijgevolg slaat u dus CO2 op in uw woning in plaats van CO2 uit te stoten bij de productie van traditionele bouwmaterialen. De gerooide bomen voor het vervaardigen van de CLT panelen maken opnieuw plaats voor nieuwe bomen die op hun beurt weer een hele boel CO2 uit de atmosfeer halen. Tot slot is het productie proces zeer efficiënt. Bij het produceren van de panelen is de uitstoot van schadelijke gassen zeer laag en bijna alle nevenproducten van het productieproces worden gebruikt.

Het isolerend vermogen en de luchtdichtheid van de CLT panelen hangt ook samen met ecologie. Dankzij de goede isolerende eigenschappen en het makkelijk kunnen afdichten van de beperkte naden, kan er flink bespaard worden op verwarming en koeling kosten. De dikke massieve houten wanden zorgen samen met bijkomende isolatie voor het langer vasthouden van de warmte in de winter. In de zomer is er een omgekeerd effect en zal de woning trager opwarmen en goed de koelte die binnen is vasthouden. Kortom draagt minder verwarmen en minder koelen bij tot minder uitstoot en zorgt opnieuw voor een gunstige evolutie in het bestrijden van de huidige klimaat problemen.

Naast ecologie zorgt CLT ook voor een efficiënte bouwmethode. Na levering staat de ruwbouw op enkele dagen, wat bij een traditionele woning makkelijk een maand kan duren. Bovendien zijn in de houten wanden al alle groeven voor de nutsvoorzieningen en stopcontacten in gefreesd. Dit spaart ook weer een heleboel werk uit. U kan er zelfs voor kiezen om plafonds, of wanden zichtbaar te houden. Dit bespaart ook weer in de bezetting of gyproc werken. Het monteren en ophangen van binnenschrijnwerk wordt ook veel eenvoudiger dan bij een traditionele woning. Alles kan rechtstreeks in de massieve houten wanden geschroefd worden zonder het gebruik van pluggen. Naast snelheid is creativiteit ook een troef van CLT. Bepaalde vormen en overspanningen die traditioneel niet mogelijk of zeer complex waren worden nu realiteit. Architecturaal is er dus meer vrijheid. Ook voor het aanpassen of uitbreiden van een bestaande woning is dit een grote troef.

Het stopt niet bij ecologie en snelheid maar ook een gezond binnenklimaat is bij een CLT woning een troef. Traditionele bouwmaterialen hebben niet dezelfde vocht regulerende werking als hout. Hout neemt vocht op wanneer er te veel vocht is en geeft vocht af bij droge lucht. Dit resulteert in een gezond binnenklimaat. Ook naar akoestiek toe zullen de wanden beter presteren dan traditionele materialen. Waar er verbinding gemaakt wordt tussen wanden en vloerplaat worden akoestische strips voorzien zodat er geen contact geluiden worden overgedragen.

Tot slot presteert in tegenstelling tot wat mensen intuïtief zouden vermoeden CLT zeer goed op vlak van brandveiligheid. Aanvankelijk lopen de CLT panelen alleen schade aan de oppervlakte op zonder draagvermogen te verliezen. Dit zorgt voor een veilige evacuatie tijd zonder kans op instortingsgevaar.

Aandachtspunten massiefhoutbouw

Uiteraard moet er wel met een aantal spelregels rekening gehouden worden bij het bouwen van een CLT woning. Enkele vuistregels waar wij aan vasthouden zijn de volgende.  
  1. De panelen dienen ten allen tijden afgedekt blijven. Pas wanneer ze effectief geplaatst worden mag de beschermende folie van de panelen gehaald worden. Het is ook aangewezen bovenop de reeds genomen maatregelen om het hout te beschermen door de fabrikant bij langdurige stockage nog extra bescherming van de panelen te voorzien. Dit omwille van de eenvoudige reden dat de verpakking bij het laden en lossen beschadigd kan raken.  
  2. Wanneer de ruwbouw opgeleverd is dient deze zo snel mogelijk waterdicht gemaakt te worden. Het is cruciaal de dakdichting zo snel mogelijk aan te brengen. Wanneer het project door omstandigheden toch veel vocht heeft opgenomen is het aangewezen dit te laten uitdrogen alvorens af te werken. 
  3. Bij de fundering dient er aandacht aan besteed te worden dat de panelen niet in contact kunnen komen met opstijgend vocht of grondwater. Er dient een vocht barrière voorzien te worden tussen de stelregels en de funderingsplaat. 
  4. De voorschriften voor montage van de fabrikant dienen ten allen tijde gevolgd te worden. 
  5. De afwerking van de woning dient idealiter te gebeuren met ademende materialen. Zo kan de ruwbouw blijven ademen en kan eventueel achtergebleven restvocht ontsnappen. We denken dan bijvoorbeeld aan het vermijden van het gebruik van acrylaat verven en het afwerken van de gevel met niet ademende materialen.

Massieve houtbouw: iets voor jou?

Heeft u zelf een project dat u in CLT wenst te realiseren dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen. Zowel particulieren als aannemers, projectontwikkelaars en architecten kunnen bij ons terecht. info@timberprojects.be