Trees for the Future

Omdat Timber Projects gepassioneerd is door hout en dit dus ook enorm veel gebruikt proberen we hier op een zo verantwoord mogelijke manier mee om te gaan. Op deze manier proberen we steeds op ecologisch vlak ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zo maken we gebruik van hout dat goedgekeurd en gecertificeerd is door het FSC. Bovendien plant Timber Projects voor elk gerealiseerd project met behulp van ‘Trees for the Future’ 10 bomen door middel van zaaddistributie om zo de agro-cultuur te bevorderen in de behoeftige landen.

‘Trees for the Future’ plant niet alleen bomen omwille van hun ecologische voordelen, maar ook om mensen in nood  er voordeel uit te laten halen.Technisch gesproken doen ze aan agro-liefdadigheid. Agro-bosbouw koppelt de land- en bosbouw aan het creëren van een geïntegreerd en duurzaam landgebruik. Zo worden bomen en struiken geplant in de buurt van gewassen en / of dieren, in het voordeel van iedereen.

Door de integratie van landbouw, dieren, mensen en bomen op dezelfde oppervlakte bekomt men een betere bodemkwaliteit, hogere gewasopbrengsten en wordt er een verbeterde levensstandaard bereikt. De rol van ‘Trees for the Future’ is om de gemeenschappen de nieuwste technieken aan te leren, te helpen, te verspreiden en te promoten.

Agroforestry wordt soms aangeduid als “bomen op boerderijen” maar het is veel meer dan dat. Agroforestry technieken zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap. In de gemeentelijke bossen, richten de programma’s zich op grootschalige herbebossing en de ontwikkeling van niet-hout bosproducten. In agrarische gebieden zijn snelgroeiende multifunctionele boomsoorten geïntegreerd in het landbouwsysteem om te dienen als windsingels, brandgangen, bospercelen of levende hekken en dit als onderdeel voor erosiebestrijding en als kanalen die de vruchtbaarheid in de aangrenzende grond te verbeteren. Soortgelijke technieken werden beoefend over de hele wereld voor duizenden jaren en zijn vooral effectief in de derde wereld.